Projectleider groenwerkzaamheden

Zowel op kantoor als buiten

HBO

Hoofdtaken

 • Financieel eindverantwoordelijke;
 • Werkverdeling en geven van instructies met betrekking tot multidisciplinaire projecten;
 • Afstemming met de opdrachtgevers;
 • Adviseren over eventuele af te sluiten multidisciplinaire contracten;
 • Contractbeheer / RAW / UAV-CC;
 • Rapportage / afrekenen / claimbehandeling;
 • Projectplanning opstellen;
 • Meedenken in tendertraject;
 • Projectrapportage opstellen;
 • Overleg met en coördinatie van onderaannemers en eigen mensen en middelen;
 • Opzetten werkbegroting;
 • Bewaking van de projectplanning en budgetten;
 • Coördinatie van de voortgang van de betrokken partijen;
 • Intensief contact met de uitvoerders;
 • Contacten onderhouden met bestaande relaties in overleg met de afdeling inkoop;
 • Contracteren onderaannemers;
 • Naleven en uitdragen KAM- en veiligheidsbeleid én controleren op naleving beleid door medewerkers;
 • Uitvoering geven aan en opvolgen van personeelsbeleid en feedback geven op personeelsbeleid.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Cursus projectmanagement;
 • VCA VOL;
 • Minimaal 2 jaar ervaring als projectleider in vakgebied;
 • Beheersing Office 365,RAW Bestekadministratie;
 • Rijbewijs B;
 • Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Marktkennis groen;
 • Vakinhoudelijke affiniteit met materieel, type werk en branche.

Vaardigheden / competenties

 • Leiderschap (taakgericht);
 • Plannen en organiseren;
 • Klantgerichtheid / klantvriendelijkheid;
 • Doelgerichtheid / resultaatgerichtheid;
 • Initiatief / zelfstandigheid / pro-actief handelen;
 • Motiveren van uitvoerders/ ontwikkelen van medewerker;
 • Kostenbewust handelen;
 • Integriteit;
 • Interpersoonlijke sensiviteit.

Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

Eindverantwoordelijk voor het hele project: vanaf het moment dat de gunning binnen is (of het startoverleg) tot en met oplevering / einde onderhoudstermijn en daarmee verantwoordelijk voor projecten tav:

 • Het financiële resultaat, kosten, rendement, meerwerk, nacalculatie;
 • De aansturing en coaching van uitvoerders en motivering van projectteamleden;
 • Veiligheid en ARBO;
 • Het halen van de planning van opleverdata, met optimalisatie van de inzet van mens en machine;
 • Een goede werkvoorbereiding (controlerend/bewakend)in overleg met het bedrijfsbureau;
 • Een goede relatie met de opdrachtgever;
 • Houdt zichzelf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en regelgeving en adviseert het bedrijf daarover;
 • De projectleider is bevoegd tot het inkopen van materialen binnen de voor gecalculeerde begroting. Bij afwijking dient er overleg gepleegd te worden met de directeur;
 • De projectleider is bevoegd tot het inhuren van materieel wat het bedrijf zelf niet tot z’n beschikking heeft, maar wat wel nodig is voor uitvoering van een project. Suggesties voor investeringen zijn altijd welkom!
 • De projectleider is bevoegd tot het maken van prijzen voor meerwerk.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.