Watergangen

Goed onderhoud van waterlopen en vijverpartijen borgen de waterkwaliteit en capaciteit van het watersysteem. Teveel riet en waterplanten belemmeren de doorstroming van het water.

Uitmaaien watergangen

Uitmaaien van watergangen, verwijderen van invasieve exoten en vrijhouden van duikers. Wij denken mee in het onderhoud en keuzes hierbij. Beheer over breedte, golfmaaien van rietkragen of gefaseerd sloten. We hebben een uitgebreid machinepark tot onze beschikking variërend van tractoren met maaiarmen, midi/minikranen met maaikorven en maaiboten. Plaatsen die we machinaal niet kunnen uitvoeren worden met de hand gesloot. Weken op beeld of met frequentie binnen RAW of UAV-GC bestekken. In de stad, naast het spoor of in uitgestrekte polders, u kunt bij ons terecht voor een totaalpakket van diensten.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.