Wie zijn wij ….

Provincies, gemeenten, waterschappen en natuur- en recreatieschappen zijn in hun gebied verantwoordelijk voor de openbare ruimte en het waterbeheer. De Heer land en water voert grote en kleine projecten uit in het onderhoud van groen, aanlegwerkzaamheden en het baggeren van watergangen. Hierbij geven wij de zorg voor veiligheid en communicatie met omwonenden en andere stakeholders hoge prioriteit.

De Heer land en water is in het bezit van alle benodigde certificeringen, daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf. Ons personeel is ervaren en acteert omgevingsbewust. Met een uitgebreid, duurzaam en modern machinepark staan wij voor u klaar.

Ons bedrijf is gevestigd in het landelijke Polsbroek, een kleine kern in de gemeente Lopik, centraal gelegen in het Groene Hart en de Randstad van Nederland. De hoofdmoot van onze werkzaamheden bestaat uit: mechanisch baggeren; hydraulisch baggeren; waterbodemsanering; beschoeiing; damwand; aanleg kades en eilanden; aanleg van natuurlijke oevers;  integraal wijkonderhoud; onderhoud natuurgebieden; onkruidbestrijding; maaien van ruw gras; schonen van watergangen; watergang onderhoud; onderhoud bomen; beplanting en natuurontwikkeling.