Wie zijn wij ….

De Heer land en water voert grote en kleine projecten uit in het onderhoud van groen, aanlegwerkzaamheden en het baggeren van watergangen. Hierbij geven wij de zorg voor veiligheid en communicatie met omwonenden en andere stakeholders hoge prioriteit.

De Heer land en water is in het bezit van alle benodigde certificeringen, daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf. Ons personeel is ervaren en acteert omgevingsbewust. Met een uitgebreid, duurzaam en modern machinepark staan wij voor u klaar.

Ons bedrijf is gevestigd in Lopik, centraal gelegen in het Groene Hart en de Randstad van Nederland. De hoofdmoot van onze werkzaamheden bestaat uit:

 • Mechanisch baggeren en hydraulisch baggeren;
 • Waterbodemsanering;
 • Beschoeiingen en/of damwanden plaatsen;
 • Aanleg van kades en/of eilanden;
 • Aanleg van natuurlijke oevers;  
 • Integraal wijkonderhoud;
 • Onderhoud of aanleg van natuurgebieden;
 • Onkruidbeheersing;
 • Maaien van ruw gras;
 • Schonen van watergangen;
 • Onderhoud aan de watergangen;
 • Onderhoud aan bomen en beplanting.