Veilig & Duurzaam

 

De Heer land en water creëert leefomgevingen voor mensen, dieren, planten en bomen door aanleg, beheer en onderhoud. Daarmee draagt De Heer land en water bij aan prettige, veilige en duurzame openbare buitenruimtes.

 

Landvoorzieningen

Wij bieden professioneel groenonderhoud en verzorging van de openbare buitenruimte met aandacht voor veiligheid, milieu en ecologie. Onze diensten omvatten groenonderhoud op beeldkwaliteit, maaien van bermen en watergangen en aanleg en onderhoud van natuurgebieden. Met passie voor groen streven we naar een ecologisch verantwoorde buitenruimte, met CO2-neutraal onkruidbeheer en duurzaam hergebruik van reststromen. Als koploper in ecologisch beheer, realiseren we biodiversiteitsverhoging en bieden we maatwerk in beheer en onderhoud. Neem contact met ons op voor groene oplossingen die aansluiten bij uw behoeften en het karakter van uw gebied.

Watervoorzieningen

Wij zijn ruim 20 jaar gespecialiseerd in waterwerkzaamheden, waaronder baggeren, oeverwerken en onderhoud van watergangen. Als betrouwbare partner voor overheden en waterschappen voeren wij diverse baggerwerken uit, van vaargeulen tot jachthavens. Onze expertise strekt zich uit tot het plaatsen van oeverbeschoeiingen, kadeversterking en natuurvriendelijke oevers. We zorgen voor onderhoud van watergangen om de waterkwaliteit te borgen, met aandacht voor flora en fauna. Onze aanpak is gericht op veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid, waarbij we klantgerichte oplossingen bieden voor zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Nieuws

Duurzaam groenonderhoud in Amsterdam Noord en Nieuw-West

20/06/2024

“Intern opleiden is het mooist.”

30/05/2024

De Heer Land en Water vervangt beschoeiing in Amersfoort

11/04/2024

Beroepenfeest VMBO On Stage

19/03/2024

De Heer land en water renoveert Singelpark: “Een groene oase voor Leiden”

14/03/2024

“Ik ben liever met mijn handen bezig”

29/02/2024

De Heer land en water verricht maaiwerkzaamheden in Rotterdamse Haven

16/02/2024

De Heer land en water innoveert met schuifboot op maat

08/02/2024

Cursus plantenkennis winterkenmerken verrijkt vakmanschap

29/01/2024

De Heer land en water vestigt zich te Lopik

23/01/2024

Project ‘De Wildernis’ stimuleert natuur en ecologie

19/01/2024

“Mijn werk is heel zichtbaar”

17/01/2024

“Elke dag doe ik nieuwe kennis op. Van hovenierswerk tot groot grondverzet”

10/01/2024

Innovatieve Geotextiele zakken versnellen ontwatering bij baggerproject Bergambacht

15/12/2023

“Een geolied team staat klaar in de werkplaats”

08/12/2023

Achtjarige raamovereenkomst baggerwerken

07/12/2023

Natuurherstel Vlaggeduin: Inspanningen voor behoud van biodiversiteit

24/11/2023

De Heer land en water verbetert biodiversiteit

21/11/2023

“Mijn werk als calculator/werkvoorbereider is afwisselend en uitdagend.”

17/11/2023

De Heer land en water zet in op verduurzaming van materieel

13/11/2023

Ad de Heer genomineerd voor De Gouden Parel Lopikerwaard 2023

09/11/2023

“Ik ben de schakel tussen opdrachtgever en het uitvoerende team”

03/11/2023

Hoogheemraadschap van Delfland en aannemers zetten duurzaam baggeren op de kaart

16/10/2023

Vacatures

EMVI-schrijver/Calculator

Monteur

Vakman GWW

Machinist gazonmaaier

Herdermachinist

Projecten

Aanleg steigers in Flevoland

Singelpark Leiden

Maaiwerk havens voor Idverde

Aanleg groen in Rhoon

Gelderland bermonderhoud