Beleid

Gedragscode beheer Flora- en Faunawet

Bij alle opdrachten werken we volgens de gedragscode beheer van de Flora- en Faunawet. Onze medewerkers hebben daarvoor de benodigde kennisniveau’s, aantoonbaar met certificaten.
Van te voren stellen wij een plan van aanpak op met:

  • Risicoanalyse;
  • Risicomanagement;
  • Registratie van gegevens;
  • Evaluatie tijdens en na afloop van het werk.

Biobased-smart network van Biobased Delta

De Heer land en water is opgenomen in het biobased-smart network van Biobased Delta.
Biobased Delta is de motor van groene economie. Dit kenniscentrum brengt zowel ontdoeners als verwerkers bij elkaar zodat deze bedrijven nieuwe markten kunnen aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen.

Het bundelen van krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie versterken.

WaardZaam 2e  Energieconvenant Krimpenerwaard

De Heer land en water is deelnemer aan het 2e  Energieconvenant van de Krimpenerwaard, en onderschrijven met heel onze onderneming de doelstellingen en ambities van Waardzaam
Wij voelen ons thuis bij de Krimpenerwaard ook al zijn wij met ons vestiging adres een grens geval.

WaardZaam staat voor uitgenodigd/aangemoedigd worden, zelf actief ideeën en inspiratie brengen en halen voor het verduurzamen van je eigen organisatie én van de regio
Meer lezen over WaardZaam zie de organisatie flyer  en de website.