Beleid

Wet Natuurbescherming

Bij De Heer land en water werken wij in de openbare buiten ruimte in opdracht van Gemeentes of Waterschappen. Tijdens ons werk zetten wij ons in voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Dit doen wij aan de hand van de Wet Natuurbescherming en de geldende Gedragscode.

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de natuurgebieden, voorkomende soorten (planten en dieren) en de bossen beschermt. De wet zorgt ervoor dat de verschillende planten en diersoorten in de natuur blijven bestaan.

Om de Wet Natuurbescherming zorgvuldig na te leven zijn onze medewerkers in de organisatie gecertificeerd op verschillende niveaus:

Uitvoerende medewerkers: Certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1.
Uitvoerders: Certificaat Wet Natuurbescherming niveau 2.
Projectleiders en werkvoorbereiders: Certificaat Wet Natuurbescherming niveau 3.

Op deze manier is de Wet Natuurbescherming binnen de organisatie geborgd.

Per project schrijven wij een ecologisch werkprotocol aan de hand van de geldende gedragscode Flora en Fauna. In dit werkprotocol worden de volgende onderdelen vastgelegd:

 • Algemene werkbeschrijving
  • Hierin wordt een omschrijving van het project en het projectgebied gegeven en wordt aangegeven met welke gedragscode er wordt gewerkt.
 • Risico analyse
  • Welke flora en fauna risico’s gelden op basis van de te verrichten werkzaamheden en welke verboden kunnen overtreden worden.
 • Risicomanagement
  • Hoe wordt er algemeen en specifiek zorgvuldig gehandeld.
 • Verzamelen en uitwisselen van de gegevens
  • Hoe worden de verzamelde gegevens tijdens het project verzameld en hoe worden ze uitgewisseld met de opdrachtgever of andere geïnteresseerden.
 • Communicatie
  • Welke taakverdeling is er en wanneer zijn er overlegmomenten.

De uitvoerende medewerkers krijgen aan de hand van de gedragscode en het ecologisch werkprotocol een werkinstructie mee om zorgvuldig handelen voor Flora en Fauna te realiseren.

WaardZaam 2e  Energieconvenant Krimpenerwaard

De Heer land en water is deelnemer aan het 2e  Energieconvenant van de Krimpenerwaard, en onderschrijven met heel onze onderneming de doelstellingen en ambities van Waardzaam. Wij voelen ons thuis bij de Krimpenerwaard ook al zijn wij met ons vestiging adres een grens geval.

WaardZaam staat voor uitgenodigd/aangemoedigd worden, zelf actief ideeën en inspiratie brengen en halen voor het verduurzamen van je eigen organisatie én van de regio.
Meer lezen over WaardZaam zie de website.