‘s-Hertogenbosch onderhoud water en oevers

Onderhoud water en oevers perceel 1 in opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch

Projectomschrijving

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het maaien van watergangen en vijvers;
  • het maaien van oevers die bestaan uit: (vlakke) natuurvriendelijke oevers en/of taluds (grasvegetatie);
  • het maaien van zgn. onderhoudsstroken;
  • het verzamelen en afvoeren van vrijkomende materialen;
  • het inventariseren en eventueel verwijderen van exoten in het water en oevers;
  • het maaien en verwijderen van opslag en vegetatie in/bij beschoeiingen;
  • het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.