Baggeren

Stadsgrachten, singels, vijvers, jachthavens, meren en poldersloten baggeren. Het is noodzakelijk voor wateropslag en een goede doorstroming. Ook borgt dit blijvend de waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving voor flora en fauna.

Baggeren

Projecten van 3 of van 300.000 kuub, wij baggeren het voor u. Ligging en bereikbaarheid van het water bepalen de manier van baggeren. We hebben een grote vloot van hydraulische kranen, schuifboten, hydraulische zuigers en pontons in eigen beheer. Afvoeren over het water met beunbakken of overslaan op de kant. Ook leggen we in eigen beheer baggerdepots aan en vullen deze met persleidingen of per as. Voor de watergangen in dicht stedelijk gebied beschikken we over pompen en zelf ontwikkeld materieel en is voor ons elke locatie bereikbaar. We voeren baggerprojecten uit voor provincies, gemeenten en waterschappen verspreid door heel Nederland.

Meer dan baggeren alleen:

  • Communicatie en stakeholdermanagement met omgevingsmanager
  • Vergunningen aanvragen bij desbetreffende instanties
  • Depots voor baggerspecie leggen we depots aan en ontmantelen deze na indroging
  • Afvoer baggerspecie naar aangewezen depots met trekkers met vloeistofdichte vrachtauto’s of landbouwvoertuigen, via persleidingen of met beunbakken;
  • ‘Onbereikbaar’ water bestaat niet. Wij komen er met speciaal gebouwd materieel, of baggeren met mankracht;
  • Verzorgen in en uitpeiling en bemonsteren waterbodems;
  • Duikers doorspuiten/schoonmaken met onze speciale duiker reinigingsauto;
  • Flora en Fauna Wij baggeren cf. voorschriften uit de Wet Natuurbescherming. In overleg baggeren we gefaseerd voor behoud van diversiteit in planten en dieren voor een leefbaar milieu;
  • Alle benodigde certificaten en deskundig personeel.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.