Baggeren

Bij de Heer land en water zijn wij specialist in baggerwerk. Van stadsgrachten, singels, vijvers, jachthavens, meren tot aan poldersloten toe baggeren wij met veel plezier schoon. Baggeren is noodzakelijk voor wateropslag en een goede doorstroming. Dit borgt de blijvende waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving voor de flora en fauna.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende baggerprojecten door heel Nederland mogen uitvoeren. De projecten verschillen in omvang, locatie en bereikbaarheid. Het zijn projecten van 3 tot 300.000 kuub en van de polder tot een stadshaven. De ligging en bereikbaarheid van het water bepalen de manier van uitvoering.

Wij beschikken over een grote vloot met onder andere hydraulische kranen, schuifboten, hydraulische zuigers en pontons. Voor het binnenstedelijke gebied beschikken wij over zelfontwikkeld materieel om zo elke locatie te kunnen bereiken. Daarnaast leggen wij in eigen beheer baggerdepots aan en vullen deze met persleidingen of per as. Dit maakt dat wij elk project met succes kunnen uitvoeren.

Wij doen meer dan alleen baggeren:

  • Communicatie en stakeholdermanagement door onze omgevingsmanager;
  • Vergunningen aanvragen bij desbetreffende instanties;
  • Depots voor baggerspecie aanleggen en ontmantelen na indroging;
  • Afvoer baggerspecie naar aangewezen depots met trekkers met vloeistofdichte vrachtauto’s of landbouwvoertuigen, via persleidingen of met beunbakken;
  • ‘Onbereikbaar’ water bestaat niet. Wij komen er met speciaal gebouwd materieel of baggeren met mankracht;
  • Verzorgen in en uitpeiling en bemonsteren waterbodems;
  • Duikers doorspuiten/schoonmaken met onze speciale duiker reinigingsauto;
  • Flora en Fauna wij baggeren cf. voorschriften uit de Wet Natuurbescherming. In overleg baggeren we gefaseerd voor behoud van diversiteit in planten en dieren voor een leefbaar milieu;
  • Alle benodigde certificaten en deskundig personeel.

Baggeren

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.