Integraal (groen) onderhoud

Al jaren werkt De Heer land en water met integrale contracten op RAW, UAV-GC basis of binnen een ander hybride contract. Wij hanteren het volgende uitgangspunt: “Wij nemen de lead en verzorgen uw buitenruimte”.

Wij zijn een totaalpartner als het gaat om het beheer van de buitenruimte. Wij hebben al het benodigd materieel in eigen beheer en zijn een ervaren speler op de markt. Het cyclisch onderhoud van plantsoenen, speelmeubilair, verharding, bermen en water is voor ons niet vreemd. Wij werken volgens de RAW-beeldkwaliteit met het uitvoeren van beeldinspecties of het werken op frequentie.

Naast het reguliere groenonderhoud worden wij ook regelmatig gevraagd voor het inrichten van de groene buitenruimte, het adviseren bij het bestrijden van exoten of het onderhouden van een park of gedeelte van de gemeente met de principes van kleurkeur voor het vergroten van de biodiversiteit.

Wij voeren al het werk uit met aandacht voor mens en omgeving, waarbij veiligheid voorop staat.

Integraal (groen) onderhoud

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.