Natuurontwikkeling

De afgelopen jaren hebben wij al meerdere natuurontwikkelingsprojecten mogen afronden. Onder andere het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van beschoeiingen van rijshout of het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing. Vaak worden gedeeltes van de natuurgebieden ook aantrekkelijk gemaakt voor recreanten, daarvoor leggen wij schelpenpaden aan, bouwen wij een stevige steiger aan het water of een mooie brug over het water.

Nog enkele voorbeelden van natuurontwikkeling:

  • Verbreden van rivieroevers, zodat het overtollige water bij hoge waterstanden opgevangen wordt;
  • Het creëren van een meanderende rivier, waarmee ze hun natuurlijke loop en functie terug krijgen;
  • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zodat verschillende planten en dieren de kans krijgen zich te vestigen. Bij een natuurvriendelijke oever worden de oevers geleidelijk aflopend, veel soorten staan graag in het overgangsgebied tussen land en water.
  • Creëren van moerasachtige oevers en poelen als ideaal leefgebied voor moerasvogels, kikkers, padden en salamanders.
  • Verschillende dieptes aanbrengen in de bodems van vijvers of waterpartijen, zodat de waterdieren hun eigen biotoop kunnen zoeken en strenge winters overleven.

 

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.