Achtjarige raamovereenkomst baggerwerken
07/12/2023

Jorg Willems (Hoogheemraadschap Delfland) gaf samen met Harm de Heer (De Heer land en water) een uitgebreid interview aan vakblad OTAR over het baggeren in Delfland en de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Harm de Heer, directielid en projectleider bij familiebedrijf De Heer land en water kijkt uit naar de nieuwe samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland en de vijf aannemers: “Omdat wij ons alleen maar toeleggen op het circulair hergebruik van grond en bagger, weten we ook dat we mee kunnen met de laatste technieken in de markt.”

Jorg Willems (Hoogheemraadschap Delfland) gaf samen met Harm de Heer (De Heer land en water) een uitgebreid interview aan vakblad OTAR over het baggeren in Delfland en de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Harm de Heer, directielid en projectleider bij familiebedrijf De Heer land en water kijkt uit naar de nieuwe samenwerking tussen Hoogheemraadschap van Delfland en de vijf aannemers: “Omdat wij ons alleen maar toeleggen op het circulair hergebruik van grond en bagger, weten we ook dat we mee kunnen met de laatste technieken in de markt.”

Nieuwe samenwerking

Op 4 oktober vond de feestelijke aftrap plaats van de nieuwe samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en vijf aannemers. De partijen hadden eind september een achtjarige raamovereenkomst voor baggerwerkzaamheden getekend. De samenwerking is volledig gericht op het duurzaam en circulair baggeren van de watergangen in beheer bij het Hoogheemraadschap. De gezamenlijke ambitie: de uitstoot van milieuvervuilende stoffen fors verminderen en schone bagger zo veel mogelijk hergebruiken.

Krachten bundelen

De vijf aannemers onderschrijven de mogelijkheden die dit contract biedt. De Heer: “Voor de aannemerij is dit een unieke kans om haar werkzaamheden te verduurzamen en daarmee een bijdrage te gaan leveren aan de hele GWW-sector. Het waterschap biedt ons deze kans, het is nu aan ons om die samenwerking te gaan oppakken en dit contract echt tot een succes te maken. We krijgen nu de ruimte om te innoveren, dus moeten we ‘omdenken’ om het ook echt anders te gaan doen. De raamovereenkomst biedt de flexibiliteit om het beste van iedere contractant naar boven te brengen, te meer daar de contractanten complementair zijn aan elkaar. De één blinkt uit in stedelijk baggeren, de ander is meer thuis tussen de kassen.

Synergie behalen

Per deelopdracht kijken we hoe we synergie kunnen behalen, waarbij iedere contractant in zijn kracht komt en wij optimaal kunnen inspelen op de behoefte van het waterschap. Een voorbeeld van synergie is de inzet van een aquadrone met een multibeam bij de gemeente Den Haag, die het mogelijk maakt om de baggerkwaliteit en -kwantiteit te bepalen. Die toepassing zou ook hier overwogen kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat we individueel sneller kunnen werken, maar gezamenlijk verder komen. Ook op het gebied van werkgeverschap biedt zo’n achtjarig contract mogelijkheden om dit duurzaam in te vullen, omdat we kunnen investeren in opleiding en personeel.”

Lees het hele artikel op OTAR Magazine (editie 7 2023)

Tekst: Jos van Maarschalkerweerd
Beeld: Cees van der Wal en De Heer land en water B.V.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.