Duurzaam groenonderhoud in Amsterdam Noord en Nieuw-West
20/06/2024

Jacob van Asselt, uitvoerder bij De Heer land en water, voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam, met zijn team het groenonderhoud uit in Amsterdam Noord en Nieuw-West. "Het is mijn streven om te zorgen dat het groenonderhoud in deze deelgemeenten op het hoogste niveau blijft. Elke dag streven we naar kwaliteit en precisie in ons werk." Zijn betrokkenheid en leiderschap hebben geleid tot een duurzame aanpak van het groenonderhoud in de hoofdstad, waarover hij graag meer vertelt.

Efficiëntie en duurzaamheid

Het werk omvat een SLA (Service Level Agreement) overeenkomst voor het onderhoud van wijkgroen in Amsterdam Noord en Nieuw-West. Sinds 2019 voeren Jacob en zijn team dagelijks onderhoud uit aan een diversiteit van planten en gras, waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid voorop staan. Het gaat daarbij onder andere om circa 310 hectare gazon, 62.000 m2 bodembedekkers en 692.000 m2 bosplantsoenen, 178.000 m2 hagen, 405.000 m2 heesters, 216 ha ruw gras, 56000 m2 vaste planten die ze onderhanden nemen. “We blijven voortdurend zoeken naar innovatieve methoden en technologieën om ons werk efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Zoals de elektrificatie van materieel en biodiversiteitsbevordering. Zo blijven we voorop lopen in duurzaamheid en milieubewustzijn.”

Planning en uitvoering

Jacob is verantwoordelijk voor de uitvoering, stuurt de werknemers aan en onderhoudt het contact met de opdrachtgever. Er worden regelmatig bouwvergaderingen gehouden, er vindt wekelijks, en in drukke tijden zelfs dagelijks overleg plaats. De wijken deelt hij naar eigen inzicht zo efficiënt mogelijk in. Als een wijk helemaal op beeld is, start de ronde weer opnieuw. “We werken met een beeldbestek. Het uitgevoerde werk moet op beeldkwaliteit niveau B blijven. Dit betekent dat het groen het hele jaar netjes bij moet worden gehouden. Op de hagen mogen groeischeuten staan gemiddeld 20 cm. Met erg groeizaam weer zullen we dus eerder gaan snoeien dan bij koud of erg warm weer. Om dit te realiseren is het van belang om de tekeningen in ArcGis op orde te houden. Dit is in Amsterdam wel een uitdaging door de vele verbouwingen, nieuwbouw of herinrichting.”

Werkzaamheden

“Wij voeren het dagelijks onderhoud uit aan onder andere heesters, hagen, gazon en vaste planten. Dit omvat bemesten, schoffelen en water geven, maaien van het gazon en kanten snijden. In de winter worden de heesters gesnoeid, en ook het klepelen van het ruw gras voeren wij uit. Ondanks alle voorbereidingen en nazorg kan het voorkomen dat niet alle planten aanslaan of beschadigd raken. Dan is het zaak om de dode of beschadigde planten te vervangen, ook wel inboeten genoemd.” Jacob inventariseert dit zelf. Hij bekijkt wat er bij moet, in welke kleur en hoeveel. Jacob geeft de opdrachtgever een compleet overzicht inclusief de kosten. Als het werk gegund wordt, laat hij dit uitvoeren. Om het werk goed uit te voeren is vakkennis van belang.

Elektrificatie

Jacob vertelt dat aanschaf van, en werken met elektrisch gereedschap nog weleens een uitdaging is. Vijf jaar geleden was er nog weinig goed elektrisch materieel op de markt te vinden. “Het is een zoektocht om het juiste materiaal te krijgen. Heeft dit de capaciteit die wij nodig hebben? En hoe krijg je accu’s op tijd vol zodat het werk de volgende dag weer door kan gaan? Alles moet buiten de gebruikelijke werktijden worden opgeladen. Dit gaf wel eens problemen toen de stoppen eruit vlogen. De volgende ochtend konden we niet aan de gang. Maar al doende leert men: we hebben er nu een tijdschakelaar tussen gezet. In twee sessies worden de materialen en voertuigen opgeladen. En sindsdien zijn er geen problemen meer geweest.”

Trots op het team

“Mijn grootste trots is het vaste team dat ik in de loop der tijd heb mogen samenstellen. Samen vormen we een hechte en enthousiaste groep die het groenonderhoud met veel toewijding uitvoert.” De combinatie eigen personeel, ZZP’ers en uitzendkrachten zorgt voor een dynamisch team. Jacob van Asselt en zijn team kijken met trots naar hun bijdrage aan het groenonderhoud in Amsterdam en zien mogelijkheden om deze inzet voort te zetten in de toekomst. “Samen blijven we werken aan een groener en leefbaarder Amsterdam voor alle inwoners.”

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.