Innovatieve Geotextiele zakken versnellen ontwatering bij baggerproject Bergambacht
15/12/2023

De Heer land en water zette een innovatieve ontwateringsmethode in bij baggerwerkzaamheden voor de waterzuivering in Bergambacht. Ruim 10.000 m3 bagger uit de watergangen rondom de zuivering werd verwerkt met behulp van Geotextiele zakken, een geavanceerd systeem van lange slurven. Wouter Nederveen, Hoofd Uitvoering bij De Heer land en water, deelt zijn inzichten over de toepassing van tubes bij dit project.

De Heer land en water zette een innovatieve ontwateringsmethode in bij baggerwerkzaamheden voor de waterzuivering in Bergambacht. Ruim 10.000 m3 bagger uit de watergangen rondom de zuivering werd verwerkt met behulp van geotextiele zakken, een geavanceerd systeem van lange slurven. Wouter Nederveen, Hoofd Uitvoering bij De Heer land en water, deelt zijn inzichten over de toepassing van geotextiele zakken bij dit project.

Aanleiding

Op 20 februari 2022 deed zich een incident voor bij de zuiveringsinstallatie, waardoor afvalwater onvoldoende gezuiverd in de naastgelegen sloot terechtkwam. Na het bemonsteren van watergangen en bodems bleek dat sommige watergangen vervuild waren. De niet-vervuilde watergangen werden traditioneel gebaggerd, terwijl voor de vervuilde watergangen de geotextiele zakken werd toegepast.

Geotextiele zakken: innovatieve ontwateringsmethode

Het gebruik van geotextiele zakken is een speciale ontwateringsmethode, waarbij langgerekte zakken van goed waterdoorlatend textiel worden gevuld met bagger. Nederveen legt de methode uit. “De zuigboot pompt de bagger direct vanuit de watergang in de tubes. Voordat het mengsel van bagger en water in de geotextiele zak komt wordt hier een polymeer bijgemengd. Dit zorgt er voor dat de bagger en het water zich van elkaar scheid. Het water stroomt door het textiel, terwijl de dikke slib in de zak achterblijft. Voorafgaand aan het vullen van de tubes wordt een depot aangemaakt waarin de zakken komen te liggen.”

Voordelen van geotextiele zakken

Het proces van ontwatering wordt versneld door het gebruik van geotextiele zakken. Het textiel laat door een speciale stof toe te voegen dat het water sneller scheidt van de bagger. Hierdoor droogt de bagger binnen 3 maanden op, aanzienlijk sneller dan de gebruikelijke tijd van minimaal een half jaar. De hoeveelheid vervuilde bagger die uiteindelijk afgevoerd moet worden is veel minder doordat je geen water afvoert naar de stortlocatie. Dit bespaart stortkosten. 

Speciale wens en overwegingen

Wouter geeft aan dat het gebruik van geotextiele zakken een speciale wens was van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “Deze methode biedt het voordeel dat de ingesloten bagger snel ontwatert. Aan de andere kant brengt het wel extra kosten met zich mee in vergelijking met de traditionele uitvoeringswijze.”

Toekomst van baggerprojecten

Het project in Bergambacht demonstreert een innovatieve aanpak in de waterbouwsector. De Heer land en water kijkt naar mogelijkheden om geotextiele zakken in andere vergelijkbare situaties bij baggerprojecten toe te gaan passen. “Daarbij moet wel telkens opnieuw de balans worden gezocht tussen efficiëntie en kosten. Geen baggerproject is hetzelfde.”

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.