De Heer land en water verricht maaiwerkzaamheden in Rotterdamse Haven
16/02/2024

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft De Heer land en water in opdracht van Idverde, het maaiwerk uitgevoerd in de Rotterdamse haven. Adriaan Verdoold, machinist/tractorchauffeur III bij De Heer land en water, vervult een leidende rol op de werkvloer voor dit project. Het maaien gebeurt in twee fases, de eerste ronde is gestart in augustus 2023 en de tweede ronde eind oktober 2023. Samen met zijn collega Benjamin Simons overziet hij dagelijks de planning en weersverwachtingen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Werkzaamheden

Het maaien van het gras in de havens betreft een aanzienlijk oppervlak van +/- 750 hectare, inclusief het sloten van de greppels. In tegenstelling tot de meeste projecten, waar één persoon verantwoordelijk is voor het maaien wordt hier vanwege de omvang in de havens met meerdere personen samengewerkt. “Door de locatie tussen de fabrieken kan er vroeg begonnen worden en tot laat worden doorgewerkt, zonder overlast te veroorzaken. Dat is fijn werken zo”, zo geeft Adriaan Verdoold aan. Toch zijn er ook uitdagingen. “Niet al het maaiwerk kan gedaan worden met machines. Het werk omvat veel handwerk rondom hekken. Ook is het flink opletten bij de schuine stukken.” Over het maaien zelf geeft hij aan dat sinusmaaien wordt toegepast. “Met deze methode van maaien wordt een deel van het gras niet gemaaid zodat dit gras lang blijft gedurende de winter. Hierdoor krijgt flora en fauna meer de kans zich te ontwikkelen, wat de biodiversiteit in dit gebied bevordert.“

Efficiëntie en hergebruik

Afhankelijk van het weer blijft het gemaaide gras ongeveer 4 tot 5 dagen liggen, waarna Adriaan Verdoold en zijn team het opruimen. Het gras wordt dan opgeharkt en vervolgens met de tractor en balenpers tot balen verwerkt. Een collega rijdt met een trekker achter de balenpers aan en legt de balen langs de weg. Met de knijperauto vervoert een andere collega de balen naar de Tweede Maasvlakte. “Ik vind het mooi dat de balen op efficiënte wijze worden hergebruikt. Eenmaal op de Tweede Maasvlakte worden de balen fijngemaakt en uitgestrooid over zandvlaktes om daar de groei te stimuleren.”

Planning en weersomstandigheden

Adriaan heeft de vrije hand bij het inplannen van de werkzaamheden. “Als het hoogzomer is heb ik veel contact met Benjamin. Dan plannen we het werk zelf in zodat we op de juiste dagen zo effectief mogelijk onze mensen kunnen inzetten. We houden de weersomstandigheden goed in te gaten zodat we de planning eventueel nog kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld om natte plekken te mijden waardoor we anders veel sporen achterlaten. Het liefste gaan we dan naar een plek waar veel zand ligt zodat je hier minder last van hebt.” Adriaan benadrukt het belang van flexibiliteit, waarbij ze indien nodig kunnen schuiven met werktijden en de maaiploeg kunnen bijspringen. “We zorgen ervoor dat de werkzaamheden tijdig afgerond kunnen worden, zelfs bij slecht weer. Dit jaar hebben we in de Rotterdamse havens ook het slootwerk van de greppels erbij gekregen. Dat maakte het ook wel makkelijker om bij slecht weer te wisselen van werk.”

Achtergrond

Adriaan Verdoold is sinds 2013 werkzaam bij De Heer land en water. Na het voltooien van zijn BBL opleiding Groen, Grond en Infra aan het Wellant college (nu Yuverta genoemd), is hij bij De Heer land en water blijven werken. Zijn kennis en ervaringen deelt hij graag met andere collega’s. Hij fungeert als mentor voor oproepkrachten en nieuwe medewerkers, en heeft de leermeestercursus gevolgd. In de toekomst hoopt hij BBL/BOL leerlingen te begeleiden, mits het werk dit toelaat.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.