Hoogheemraadschap van Delfland en aannemers zetten duurzaam baggeren op de kaart
16/10/2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met vijf vooraanstaande aannemers, waaronder De Heer land en water, een unieke samenwerking aangekondigd voor de uitvoering van duurzame baggerwerkzaamheden. Het waterschap heeft als doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en de stikstofemissie met 60%. De ondernemers bundelen gedurende een periode van acht jaar hun krachten om deze ambitieuze doelen te gaan verwezenlijken. Ad de Heer, directeur van De Heer land en water, is verheugd met het vertrouwen dat ze van hun opdrachtgever hebben gekregen: "We dragen als bedrijf graag ons steentje bij om de duurzaamheidsambities van het waterschap te realiseren. Met onze jarenlange expertise en de inzet van ons duurzaam materieel kunnen we de komende jaren de uitstoot van milieuvervuilende stoffen aanzienlijk verminderen en streven we naar maximaal hergebruik van bagger en grond."
Foto Hoogheemraadschap van Delfland: van links naar rechts: Niels Blom (Van der Lee), Marco van Vliet (Growepa), Rik Baars (Baars Aannemerij), Ad de Heer (De Heer Land en Water), Jelle Visser (Hoogheemraadschap van Delfland) en Ruud van Wijk (Verboon Maasland).

Feestelijke aftrap

Op 4 oktober verzamelden vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Delfland, De Heer Land en Water, Baars Aannemerij, Growepa, Van der Lee in Bruchem en Verboon Maasland zich in het Gemeenlandshuis in Delft voor de feestelijke lancering van deze samenwerking. Deze cruciale samenwerking werd eind september bezegeld door middel van een achtjarige raamovereenkomst voor de uitvoering van duurzame baggerwerkzaamheden. Duurzaamheid en circulariteit staan hierbij centraal.

Samenwerking

Jaarlijks geeft het Hoogheemraadschap Delfland opdracht om ongeveer honderd kilometer aan sloten en vaarten te baggeren. In totaal gaat het om zo’n 100.000 kubieke meter bagger per jaar, vergelijkbaar met veertig olympische zwembaden vol bagger. Het waterschap legt strenge duurzaamheidseisen op aan de vijf aannemers. Zo wordt er niet alleen gekeken wordt naar het behalen van het onderhoudsdoel, namelijk het op de juiste diepte brengen van de waterwegen, maar ook naar andere aspecten zoals ecologie, circulariteit, hergebruik van bagger en het minimaliseren van de uitstoot.

De vijf aannemers die uit het tendertraject zijn geselecteerd, zullen de komende jaren intensief gaan samenwerken om deze opdracht te vervullen. De Heer benadrukt het belang van samenwerking: “Elke aannemer brengt zijn eigen specialisme mee, variërend van stedelijk baggeren tot de uitvoering van baggerwerkzaamheden in landelijke gebieden. Het is cruciaal om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring om tot de beste oplossingen te komen. Zo vullen we elkaar aan en staan we sterker.”

Verduurzaming

De komende acht jaar staan in het teken van verduurzaming. De aannemers onderzoeken onder andere hydraulisch baggeren als methode om baggertransport en daarmee CO2-uitstoot te minimaliseren. Ad de Heer voegt hieraan toe: “Gezamenlijk zoeken we continu naar nieuwe innovatieve methoden om de emissie tijdens het baggeren te minimaliseren. Daarnaast investeren we momenteel fors in verduurzaming van ons materieel. Zo heeft De Heer land en water recent twee elektrische vrachtwagens en een elektrische schuifboot toegevoegd aan het materieelpark.”

Circulariteit

Circulariteit staat eveneens hoog op de agenda, waarbij de aannemers gezamenlijk kijken naar mogelijkheden om bagger op een zinvolle wijze toe te passen. “We proberen de bagger zoveel mogelijk lokaal in te zetten, bijvoorbeeld  voor het uitvoeren van perceelverbetering en hergebruik in dijklichamen en geluidswallen. Zo geeft De Heer aan.

De Heer land en water kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de andere betrokken partijen en verwacht de komende acht jaar, samen met de andere aannemers, partners in de keten en de gemeenschap, aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame baggerwerkzaamheden.

 

 

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.