De Heer land en water verbetert biodiversiteit
21/11/2023

De Heer land en water, een bedrijf in baggerwerkzaamheden, groenvoorziening en natuurontwikkeling heeft met succes stappen ondernomen om de biodiversiteit in bermen en groenstroken te verbeteren. In 2020 was De Heer Land en Water het eerste pilotbedrijf in Nederland dat zich liet certificeren voor Kleurkeur. Kees Jonker, KAM Coördinator bij De Heer Land en Water, benadrukt: "Met het ecologisch beheer van bermen en groenstroken richten we ons op het behoud en de verbetering van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in kruidachtige soorten." In de nabije toekomst wil het bedrijf ook het ecologisch beheer van watergangen laten certificeren. “We zijn tenslotte als bedrijf actief op het land en op het water. Dat zou een mooie aanvulling zijn.” benadrukt Jonker.

Ecologisch bermbeheer

Hoewel ecologisch bermbeheer al geruime tijd wordt toegepast, is het de laatste jaren in sommige gevallen afgenomen om kosten te besparen en beheerprocessen te versnellen. Tegelijkertijd groeit het belang van bermen en groenstroken omdat de omgeving intensiever wordt gebruikt. “Met 139.000 kilometer aan bermen en ruim 3000 kilometer aan spoor beschikken we in Nederland over minimaal 830 vierkante kilometer aan bermoppervlak. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De bermen dienen als verbindingen tussen groene gebieden en zijn cruciaal voor de instandhouding van flora en fauna in een gebied,” legt Jonker uit.

Kleurkeur Groen

De beoordelingsrichtlijn Kleurkeur Groen stelt de minimale eisen vast voor het ecologisch beheer voor het onderhoud van bermen en groenstroken. De Heer Land en Water voert werkzaamheden uit aan de hand van een gezamenlijk opgesteld, en door de opdrachtgever goedgekeurd beheerplan. Belangrijke principes zijn onder andere het gefaseerd maaien (sinusmaaien) en het vermijden van klepelen.

Jonker benadrukt het belang van samenwerking met opdrachtgevers: “Met onze opdrachtgevers zoals de Provincie Gelderland trekken we gezamenlijk op, en per project bekijken we hoe het beheerplan de juiste aandacht voor biodiversiteit kan bevorderen. Elke berm of groenstrook is uniek.”

Monitoring en aanpassing van beheerplan

De inspanningen van De Heer land en water worden regelmatig geëvalueerd in het veld, in samenwerking met opdrachtgevers. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de nectarindex om de biodiversiteit te monitoren. Dit stelt hen in staat om te beoordelen of de biodiversiteit daadwerkelijk verbetert. Aan de hand van de evaluaties wordt het beheerplan voortdurend bijgesteld om te voldoen aan de eisen van Kleurkeur.

Bijdrage van medewerkers

De medewerkers van De Heer Land en Water spelen een essentiële rol in het realiseren van de doelstellingen voor biodiversiteit. De medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in relatie tot het certificaat Kleurkeur zijn hiervoor opgeleid. Hun toewijding en enthousiasme om bij te dragen aan de verhoging van de biodiversiteit in bermen en groenstroken zijn duidelijk zichtbaar, zoals vermeld in de beleidsverklaring van De Heer Land en Water.

Uitbreiding van Kleurkeur

De Heer land en water heeft plannen om de certificering van de BRL Groenkeur add-on Kleurkeur uit te breiden met Kleurkeur Blauw. Het add-on Kleurkeur heeft twee toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Dit betekent dat het bedrijf zich zowel voor ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken als voor het ecologisch beheer van watergangen zal certificeren. Kees Jonker merkt op: ” Dit is een belangrijke ontwikkeling. Nederland kent 330.000 kilometer aan sloten waarbij het beheer van cruciaal belang is voor de biodiversiteit. Met Kleurkeur Blauw kunnen we ons onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Hiermee kunnen we zowel de werkzaamheden op het land als in het water certificeren.”

De stappen die De Heer Land en Water zet om de biodiversiteit te verbeteren, dragen bij aan het behoud van de natuurlijke rijkdommen in Nederland en bieden een inspirerend voorbeeld voor anderen in de groenvoorziening en waterbouwsector. “Biodiversiteit is van essentieel belang en verdient alle aandacht die het krijgt.”, zo concludeert Jonker.

Meer informatie: www.groenkeur.nl en www.vlinderstichting.nl

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.