Waterschap Rivierenland baggeren Leerdam en Giessenburg

Onderhoudsbaggerwerk voor Waterschap Rivierenland in de gemeente Vijfheerenlanden en de Gemeente Molenlanden.

Projectomschrijving

Voor waterschap rivierenland worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd in baggergebied 45.2 Leerdam en baggergebied 51.3 en 51.4 Giessenburg:

  • Het inrichten van 4 weilanddepots;
  • Het hydraulisch baggeren en vervoeren van 43.500 m3 baggerspecie naar de weilanddepots;
  • Het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van 18.900 m3 bagger op de kant;
  • Het ontgraven en transporteren van 15.250 m3 bagger naar verschillende verwerkingslocaties;
  • Het reinigen van bruggen en duikers.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.