Aanleg natuuroevers Amsterdam

Realisatie twee natuureilanden in het Sloterpark en de aanleg van een natuurvriendelijke oever

Projectomschrijving

In opdracht van de Gemeente Amsterdam hebben we twee  natuurvriendelijke eilanden aangelegd in het Sloterpark en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.

 

De werkzaamheden bestonden uit:

* snoeien en rooien van beplanting.
* natuurtechnisch grondwerk;
* grondwerkzaamheden (ontgraven / vervoeren / verwerken);
* verwerken van grond t.b.v. het creëren van een eiland en een vooroever;
* leveren en aanbrengen van een dubbele palen rij met rijshout;
* leveren en aanbrengen van een eenvoudige steenbestorting;
* leveren en planten heesters en andere houtachtige beplanting;
* leveren en planten kruidachtige planten;
* leveren en planten oevervegetatie en waterplanten;
* leveren en aanbrengen van vraatschade bescherming;
* nazorg aan de aangelegde natuurtechnische en cultuurtechnische voorzieningen;
* onderhoud aan de groenvoorzieningen gedurende 2 jaar na aanleg.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.