Amsterdam baggeren jachthavens

Onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de jachthavens Nieuwe Meer in de gemeente Amsterdam.

Projectomschrijving

Baggeren jachthavens Nieuwe Meer.

 

De werkzaamheden bestonden uit:

  • het baggeren van de jachthavens;
  • het afvoeren van vrijgekomen verontreinigde baggerspecie naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingslocatie ter keuze van de aannemer (inclusief het vervoeren en verwerken);
  • het zoeken en inrichten van los- / laad- en overslaglocaties op het water;
  • het treffen van arbeidshygi├źnische- en veiligheidsmaatregelen;
  • communicatie met belanghebbenden / omwonenden;
  • het verrichten van bijbehorende werkzaamheden;
  • het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.