Baggeren Benschopperwetering

Het uitbaggeren van de Benschopperwetering en de polders Williskop, Benschop Noord en Blokland.

Projectomschrijving

Het uitbaggeren van watergangen in opdracht van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

 

De werkzaamheden bestonden uit:

  • het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
  • het treffen van de nodige arbeidshygienische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
  • het verwijderen van baggerspecie en vaste bodem door middel van baggeren;
  • het reinigen van duikers;
  • het transporteren van de baggerspecie naar een definitieve bestemming;
  • het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.