Baggeren Giessen en Hardinxveld

In opdracht van Waterschap Rivierenland baggeren wij de watergangen in de gebieden Giessenburg, Schelluinen, Boven-Hardinxveld en Hardinxveld-Giessendam.

Dit project is gestart op 27 juni 2022. Het is een divers werk, waarbij zowel de schuif- als zuigboot worden ingezet en er 600 meter beschoeiing wordt hersteld.

In totaal wordt er 34 km aan watergangen gebaggerd en komt er 57.000 m3 baggerspecie vrij. De bagger wordt voor het grootste gedeelte afgevoerd naar een erkende verwerker. Een klein deel wordt verspreid op aangrenzend perceel.

Naast het baggeren van de watergangen reinigen wij ook 250 duikers en verwijderen we de bagger onder circa 290 bruggen en overkluizing.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.