Baggeren Heemstede

In opdracht van Gemeente Heemstede verwijderen wij circa 4.766 m3 baggerspecie uit de watergangen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
b. het baggeren van watergangen;
c. het reinigen van duikers;
d. het transporteren van de baggerspecie naar een definitieve bestemming;
e. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. 

 

De werkzaamheden zijn in december 2022 opgeleverd.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.