Baggeren Nieuwerkerk aan den IJssel

In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn wij aanwezig met een zuigboot in Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Het verrichten van baggerwerkzaamheden in watergangen en onder bruggen;
– Het verwijderen en afvoeren van (drijf-)vuil, plantenresten, wortelstokken en andere bodemvreemde materialen
uit de te baggeren watergangen;
– Het scheiden, opladen, vervoeren en verwerken van (grof) afval;
– Het reinigen van duikers;
– Het af-/ vervoeren en/of verwerken van baggerspecie;
– Het inrichten, beheren, onderhouden en afwerken van weilanddepot(s) en verspreidingsperceel;
– Het in- en uitpeilen van de watergangen incl. het verwerken en aanleveren van de meetgegevens;
– Het inrichten en opruimen van het werkterrein;
– Het verzorgen van flora- en fauna-inventarisaties door een erkend ecoloog;
– Bijkomende werkzaamheden.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.