Combinatie Park baggeren schouwsloten Amsterdam Rijnkanaal

Voor combinatie PARK, een samenwerking voor Van Herik en BAM, starten wij de komende periode met het baggeren van een gedeelte van de schouwsloten van het Amsterdam Rijnkanaal. In totaal wordt er 28 km watergang gebaggerd verdeeld over de hele lengte van het Amsterdam Rijnkanaal. Het grootste gedeelte (90%) van de vrijkomende baggerspecie wordt direct op de kant verspreid en 10% van de baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.