Dordrecht onderhoud Sterrenburg

Integraal onderhoud wijk Sterrenburg in Dordrecht

Projectomschrijving

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

 • onkruidbestrijding in boomspiegels, beplantingen en verhardingen;
 • verwijderen stam- en wortelopschot bomen;
 • controleren en vervangen boompalen en -banden;
 • watergeven bomen;
 • aanvullen boomspiegels;
 • zwerfafval verwijderen uit boomspiegels, van grasvegetaties, uit beplantingen, uit speelplaatsen en van verhardingen;
 • blad ruimen in beplantingen op grasvegetaties, op trappen, in speelplaatsen en van verhardingen;
 • dunnen, snoeien en terugzetten van beplantingen;
 • knippen van hagen;
 • knippen van beplantingsranden;
 • inboeten bomen en beplantingen;
 • maaien en bijmaaien van grasvegetaties;
 • onderhoud van graskanten;
 • drijfvuil verwijderen uit watergangen;
 • ledigen en schoonhouden afvalbakken.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.