Gelderland bermonderhoud

In opdracht van Provincie Gelderland voeren wij het onderhoud uit op perceel 1 Vallei & Veluwe..

Projectomschrijving

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • onderhoud groenvoorzieningen;
  • onderhoud verhardingen;
  • onderhoud riolering;
  • onderhoud wegmeubilair;
  • onderhoud bushalte;
  • treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.