HHSK Baggerwerk Bergambacht

Voor het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard zijn wij gestart met het baggeren rondom de waterzuivering in Bergambacht. In opdracht van HSK verspreiden wij een gedeelte van de bagger op de kant en een ander gedeelte wordt verwerkt in Geo-tubes. Dit is een speciale ontwateringsmethode, waarbij de bagger in zakken wordt gepompt en ontwatert door middel van een toevoeging van een floccuant.

In totaal wordt er ruim 10.000 m3 bagger uit de watergangen rondom de waterzuivering gehaald.

Op 20 februari 2022 is er een incident geweest bij de zuiveringsinstallatie, de installatie kon het afvalwater niet allemaal goed verwerken. Hierdoor is er afvalwater, wat onvoldoende gezuiverd was, in de naastgelegen watergang terecht gekomen. De watergangen en bodems zijn het afgelopen jaar bemonsterd en hieruit bleek dat enkele watergangen vervuild waren door het overspoelde afvalwater. De watergangen die niet vervuild waren worden gebaggerd en die bagger wordt op de kant verspreid. De watergangen die wel vervuild zijn worden gebaggerd met een zuigboot en de bagger wordt gepompt in Geotubes.

Het baggeren met Geotubes is een speciale ontwateringsmethode, waarbij langgerekte zakken van goed waterdoorlatend textiel worden gevuld met de bagger. De bagger wordt direct vanuit de watergang in de tubes gepompt met behulp van de zuigboot. Doordat het textiel goed waterdoorlatend is, vloeit het water uit de tubes en blijft de bagger uiteindelijk over. Voordat de Geotubes gevuld kunnen worden wordt er eerst een depot gemaakt waar de zakken in komen te liggen.

Door te werken met Geotubes wordt het water en het slib eenvoudig en snel van elkaar gescheiden. Het water loopt door het doek heen en de dikke slib blijft in de Geotube. Daarnaast zorgt het doek ervoor dat de bagger in een grote slurf in het depot blijft liggen en dat je door het gebruik van de slurf voorkomt dat het bagger over het depot heen komt.

Het gebruik van Geotubes kan het proces van het ontwateren van de baggerspecie versnellen. In de tube kan je namelijk een speciale stof toevoegen waardoor het water sneller ontmengt met de bagger. Dit zorgt ervoor dat de bagger al binnen 3 maanden is opgedroogd, normaal kost dit minimaal een half jaar.

KOM JE BIJ ONS WERKEN?

We zijn altijd op zoek naar enthousiast en gedreven personeel.